WELLNESS SERVICES

สุขภาพแข็งแรงคือพื้นฐานของการมีสุขภาพดี

มุ่งสู่จุดหมายเสริมสร้างสุขภาพดี
ตั้งแต่หัวจรดเท้า

เทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาใช้บนหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่แม่นยำและพิสูจน์ได้สอดคล้องกับวิธีการบำบัดแบบดั้งเดิม ผลลัพธ์ที่ได้คือแนวทางการดูแลสุขภาพอันทรงประสิทธิภาพที่เหมาะกับคุณ

เริ่มต้นเส้นทางสู่การมีสุขภาพที่ดีกับรักษ ศูนย์บูรณาการสุขภาพแบบองค์รวม ดูแลคุณด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่ไปกับวิถีการบำบัดแบบดั้งเดิมเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพในอนาคต รวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีสุขภาพดีอย่างที่คุณตั้งใจ

VITALLIFE SCIENTIFIC WELLNESS CLINIC

เปิดประสบการณ์การดูแลสุขภาพ ความงาม และการชะลอวับกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากไวทัลไลฟ์ ที่ใช้ “วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้” เข้ามาช่วยในการฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยำ ทำให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นมากกว่าที่เคย

HOLISTIC WELLNESS CENTER

ที่รักษาใจคุณจะได้ฟื้นฟูสุขภาพและบำบัดอาการต่างๆ ด้วยการเทคนิคอันน่าทึ่งของการแพทย์แผนดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน

MEDICAL GYM

ศูนย์ออกกำลังกายเชิงการแพทย์ของรักษ ใช้เทคโนโลยีและแนวทางการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยนำหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายแบบองค์รวม เพื่อให้คุณสามารถนำกลับไปฝึกเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างเหมาะสม

MEET OUT DOCTORS

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

นพ. สุธี ศิริเวชฎารักษ์

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534
 • สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู, ประเทศไทย, 2537
 • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2545

Board Certifications

 • Diploma of The Thai Board of Physical Medicine & Rehabilitation, 1994
 • Diploma of The Thai Board of Family Medicine, 2002
นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

นพ. รัฐภรณ์ อึ๊งภากรณ์

VitalLife

ความชำนาญ

ตจวิทยา, เลเซอร์ และความงาม

การศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย University of the East, Manila, ประเทศฟิลิปปินส์ 2530
 • สาขาตจวิทยา, ประเทศไทย, 2540

Board Certifications

 • Certified Thai Board of Dermatology (1997)
 • Fellow in Dermatology, King Mongkutklao Medical College Hospital,Bangkok, Thailand  (1994)
 • Fellow in Medical and Research Mycology, Guy’s, King’s and St. Thomas’s Hospitals , London, United Kingdom(1996, 1998)
พญ. ปุณณภา ดีวงกิจ

พญ. ปุณณภา ดีวงกิจ

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์, การรักษาเกี่ยวกับความงาม

การศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2562
 • Clinical Fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019

Board Certifications

 • The American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM), 2019
 • Clinical Fellow in Laser and Dermatologic Surgery, Division of Dermatology, Department of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, 2019
นพ. วลัญช์ วิไลหงษ์

นพ. วลัญช์ วิไลหงษ์

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์, การรักษาเกี่ยวกับความงาม 

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutic from World Society of Anti-Aging Medicine. Paris, France

Board Certifications

Post-University Education in Anti-Aging Medical Therapeutic from World Society of Anti-Aging Medicine. Paris, France
ผศ. พญ. นิลรัตน์ นฤหล้า

ผศ. พญ. นิลรัตน์ นฤหล้า

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

การศึกษา

 • Lady Harding Medical College, New Delhi, India 1989
 • Postgraduate Certificate in Occupational Medicine, University  Of Otago, New Zealand , 2008

Board Certifications

Postgraduate Certificate in Occupational Medicine, University  Of Otago, New Zealand , 2008
นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค

นพ. อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน, เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2), โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
 • สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2552
 • สาขา เวชศาตร์ป้องกัน, 2563

Board Certifications

 • American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine (ABAARM), U.S.A., 2009
 • Thai Board of Preventive Medicine
 • Public Health , 2020

Special Clinical Interests

 • Anti-Aging and Regenerative Medicines and Preventive Medicines
นพ. นรินทร สุรสินธน

นพ. นรินทร สุรสินธน

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

การศึกษา

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
 • สาขา Anti-Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2559

Board Certifications

 • American Board of Anti-aging and Regenerative Medicine, 2016

Special Clinical Interests

 • Anti-aging and Preventive Medicine
 • Weight Management
 • DNA Genetic Counselling
 • Detox
พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

พญ. วิมลจันทร์ วุฒิคงสมบัติ

VitalLife

ความชำนาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน, เวชศาสตร์วัยยุวัฒน์

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545
 • สาขา Anti Aging and Regenerative Medicine, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2555
 • Board Certified in Nutrition Wellness, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2560
 • สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์, ประเทศไทย, 2562

Board Certifications

 • Diplomate of American Board of Anti Aging and Regenerative Medicine, 2012
 • Board Certificated in Nutrition Wellness, 2017
 • Diploma of the Thai Board of Thai Board of Preventive Medicine, Public Health, 2019

Special Clinical Interests

 • Anti-aging and Preventive Medicine
 • Weight Management
 • Diet and Nutrition
 • Gut Health